Sırtıma Yüklendim gurbet yükünü

        Dikenli yollarda yürür giderim

        Karanlık dağlarda, susuz çöllerde

        Gölgemi ardımdan sürür giderim

 

 

 

                        
        Rüzgarla dolaştım dağlar başını

        Bağrıma bastırdım sabır taşını

        Sılada bıraktım can yoldaşımı

       Gözümü yaşlara bürür giderim

                        

 

FOTOĞRAF GALERİSİ