PERİ SUYU
            Karagöl ve Bingöl Dağlarındaki kaynaklardan çıkan sular Karlıova İlçesi’ nin kuzeybatısında Elmalı Deresi ve Yedisu’ dan Kelhaş Deresi ile birleşerek Peri Suyu’ nu oluşturmaktadır. Peri Suyu buradan itibaren güneydoğu yönünde akıp Kiğı İlçesi sınırları içinde Çomak Dağından Fas Deresi’ ni daha güney’ den Çomak Suyu ve Kalman Deresi’ ni alarak Bingöl İli sınırlarından çıkar. Tunceli İl sınırları içerisinde Munzur Suyu ile birleşen Peri Suyu Elazığ’ da Yeşil Dere civarında Fırat’ la karışır. Su kenarında yer yer mer’ a ve tarlalara rastlanır.
Peri Suyu kenarında yükselen dağlık arazilerde sık sık heyelan olaylarına rastlanır. Toprak kaymaları bu civarda yerleşen köyleri tehdit eder. Arazi zemini henüz oturmadığından, bu kaymalar yöreden geçen karayolunu tahrip etmektedir. Bu su kenarındaki yerleşme yerleri sayısı oldukça fazladır. Balıkçılığa müsaittir.
          Yedisu İlçe Merkezi Peri Suyu Vadisinin en geniş yerinde kurulmuş olup, İlçe’ ye bağlı köyler genellikle bu vadinin içinde yer almaktadır.
           Peri Suyu Yedisu’ da başka akar; ince-uzun ve güçlü…Bir zamanlar mısır ve fasülye tarlalarını ayı ve domuzlardan korumak isteyen köylülerin çaldığı tenekeler, Peri Suyu’ nun hışırtısına karışıp bir orkestra’ ya dönüşüyordu. Doğa’ nın insanlığın, güzelliğin ve birliğin sembolü olan Peri Suyu kenarında kurulan onca köyün ocaklarında dumanlar yükseliyor…herkes huzurlu ve mutlu…Doğa’ nın, insanlığın ve dostluğun sembolü olan “PERİ SUYU” nun dili olsaydı şöyle diyecekti. “Beni terk ettiniz, bari birbirinizi terk etmeyin. Sizin birliğe, beraberliğe ihtiyacınız var. Ruhumun incinmesini istemiyorsanız; aslınızı, geçmişinizi, maneviyatınızı, örf ve adetlerinizin yozlaşmasına müsaade etmeyin.” Evet dostlar Peri Suyu’ nun dili olsaydı aynen bunları diyecekti. O halde gelin “Peri Suyunun” çağrısına kulak vererek birlik ve beraberliğimizi perçinleştirelim.
                                 “BİR OLALIM”
                         Her köşesi bir cennettir.
                        Ceddimizden emanettir.
                         Taşı, toprağı nimettir.
                         Gelin dostlar bir olalım
                         Birlikte çare bulalım
                         Düşman ayağı basmasın
                         Kardeş kardeşe küsmesin
                         Ezan sesleri susmasın
                         Bu vatanı böldürmeyin
                         Güllerini soldurmayın
                         Düşmanları güldürmeyin
                         Gelin dostlar bir olalım  
                         Birlikte çare bulalım.
                                                                                  Osman Nuri BESİ    
                                                                               İlçe Yazı İşleri Müdürü
FOTOĞRAF GALERİSİ