1-AKIMLI  KÖYÜ
KÖYÜN ADI                              : Akımlı
ESKİ ADI                                  : Dinik
MEZRALARI                             : Tuzluca-Acıelma-Miko-Perçivenk
NÜFUSU                                   :  Boş
İLÇE’YE OLAN UZAKLIĞI        :  29 KM
            Akımlı Köyü İlçe Merkezine 29 KM uzaklıkta olup, Kiğı-Yedisu yol güzergâhında Kelhaş mevkisinde bulunmaktadır. Eylül 1994 tarihinde ekonomik nedenlerden dolayı köy ve mezraların tamamı göç etmiştir. Akımlı Köyü Kiğı İlçesinde yapımı devam etmekte olan Baraj altında kalacağı, bu konuda kadastro çalışmaları bitirilme aşamasına gelinmiştir. Köy ve Mezraların tamamı boştur. Köy Tüzel kişiliği devam etmektedir. Perçivenk Mezrasında Şelalesi mevcuttur. Köyün geçim kaynağı ceviz ve ormancılıktır.
………………………………………………………………………………………………

2-AYANOĞLU  KÖYÜ

KÖY  ADI                                 :Ayanoğlu
ESKİ  ADI                                :Amariç
MEZRALARI                            :Kireçdere- Bardakçı
NÜFUSU                                  :82
HANE                                       :36
İLÇE’YE OLAN UZAKLIĞI       :16 KM
KÖY MUHTARI                        :Ayten EROĞLU
BABA ADI                               :MEHMET
D.YERİ- TARİHİ                    :Kiğı- 1980
TAHSİLİ                                 :İlkokul
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU   :Birinci
MEDENİ DURUMU                 :Evli
MESLEĞİ                                :Ev hanımı
TELEFON                                :05382879524
            İlçenin batısında bulunan Ayanoğlu Köyü’nün eski adı “Amariçtir.”Yedisu İlçesine olan uzaklığı 16 KM’ dir. Gelinpertek, Akımlı, Eskibalta köyleri ile komşudur.  Köyde Jandarma Karakolu bulunmaktadır. İlkokul, öğrenci azlığından dolayı kapalı durumdadır. Tarım, hayvancılık ve arıcılık geçim kaynağıdır. Ayanoğlu Köyünde 50 büyük baş, 28 küçükbaş, 30 Arı Kovanı bulunmaktadır. Çiftçi sayısı 10 ,toplam kullanılan arazi miktarı 1150,919 dekardır. Buğday, fasülye, mısır, elma, ceviz yetiştirilmektedir. Köyde elektrik, su ve ulaşımı mevcuttur. Köyde münübüs ve traktör bulunmaktadır.2016 Yılında deprem nedeniyle yapılan çalışmada 10 konut, 3 ahır tespit edilmiştir. Ayrıca 5543 sayılı kanunun 16.maddesi gereğince köy gelişme alanı uygulanması çalışmalarında 24 hak sahipliği konut tespit edilmiş ve bu çalışmalar devam etmektedir.
…………………………………………………………………………………………………………
3-ESKİBALTA KÖYÜ
KÖYÜN  ADI                             :Eskibalta
ESKİ  ADI                                 :Hımsor
MEZRALARI                             :Şemo
NÜFUSU                                    :126
HANE                                         :25
İLÇEYE OLAN UZAKLIĞI         :09 KM
KÖY MUHTARI                         :Mehmet ŞEŞEN
BABA  ADI                                :Yaşar
D.YERİ  - TARİHİ                    :Kiğı - 1958
TAHSİLİ                                   :Lise
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU     :Birinci
MEDENİ DURUMU                   :Evli
MESLEĞİ                                  :Çiftçi
TELEFON                                  :05378982505
           İlçenin batısında bulunan Eskibalta Köyü’ nün eski adı “Hımsor” dur. Burada Çerkez kökenli insanlarımız da yaşamaktadır. Karapolat-Ayanoğlu-Güzgülü köyleri ile sınırlıdır.Tarım, hayvancılık,meyvecilik, arıcılık  başlıca geçim kaynağıdır.Tarım ve sebzeciliğin  yaygın olduğu bir yerleşim birimimizdir.Buğday, fasulye, patates başlıca geçim kaynağıdır. Eskibalta Köyünde 427 büyük baş, 48 küçükbaş hayvan ve 91 arı kovanı bulunmaktadır. Telefon, elektrik, cami ve imamı ile şebekeli içme suyu mevcuttur. İlkokul mevcut olup 7 öğrenci bulunmaktadır. Köyde Sağlık Evi faal olup personel bulunmamaktadır. Yol güzergâhında olup, gelişmeye müsait bir alandır. Köyde keklik, tavşan, kurt avı yapılmaktadır. Köye ait Münübüs, traktör ve marangoz atölyesi  bulunmaktadır. 2016 yılında deprem nedeniyle yapılan çalışmada 1 hasarlı konut tespit edilmiş olup, ayrıca Eskibalta Köyünde 7 afet konutu bulunmaktadır.
…………………………………………………………………………………………………………

4-ELMALI  KÖYÜ

KÖY   ADI                                :Elmalı
ESKİ ADI                                 :Almalı
NÜFUSU                                   :282
HANE                                        :35
MEZRA                                     :Gelincik-Arpacık-Ömürlü-İbiş-A.Salkımlar- Y.Salkımlar.
İLÇEYE OLAN UZAKLIĞI        :15 KM
KÖY MUHTARI                        :Yusuf KOYUN
BABA  ADI                               :Mikail
D.YERİ-TARİHİ                      :Kiğı-1967
TAHSİLİ                                  :ilkokul
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU    :Birinci
MEDENİ DURUMU                  :Evli
MESLEĞİ                                 :Çiftçi
TELEFON                                 :05373433687
            İlçenin doğusunda  bulunan Elmalı Köyünün eski adı “Almalı” dır.İlçemizin en büyük köyüdür.Dinarbey- Yeşilgöl Köyü Ekşipınar Mezrası - Şen köyü ile sınırlıdır.Yüz ölçümü ve merası en geniş yerleşim birimlerimizdendir.Köy Merkezi ile A.Salkımlar Mezrasında İlkokul; Ayrıca Köy Merkezinde Sağlık Evi ve Kooperatif Binası olmasına rağmen uzun süreden beridir kapalıdır.Tarım, hayvancılık ve arıcılık başlıca geçim kaynağıdır.Elmalı Köyünde ceviz, elma ve armut yetiştirilmektedir.Özellikle küçük baş hayvan beslenilmektedir. Elmalı Köyünde  236  büyük baş, 5000  küçük baş, 150  Arı Kovanı bulunmaktadır.Elmalı Köyünde kullanılabilecek arazi miktarı  326,161  dekardır.Köye ait münübüs ve traktör bulunmaktadır.Köyde elektrik, içme suyu ve ulaşımı  mevcuttur.Ekonomik ve güvenlik nedeniyle önemli derecede  göç vermiştir.Köyde okuma-yazma oranı oldukça yüksektir. Butikan aşireti mensubu olup, köyde dağ keçisi, keklik avı yapılmaktadır. Kış aylarında çığ tehlikesine sıkça rastlanılmaktadır. Köyde uydu sistemi telefon bulunmaktadır.2016 yılında deprem nedeniyle yapılan çalışmada 21 konut,2 ahır tespit edilmiş olup, ayrıca Elmalı Köyünde 24 afet konutu bulunmaktadır.
…………………………………………………………………………………………………………
5-GELİNPERTEK  KÖYÜ
KÖY  ADI                                 :Gelinpertek
ESKİ ADI                                 :Gelinpertek
NÜFUSU                                   :42
HANE                                       :16
MEZRA                                    :Çiçekli - Göl Mezraları
İLÇEYE OLAN UZAKLIĞI       :17 KM
KÖY  MUHTARI                      :Faruk NEGÜZEL
BABA ADI                               :İsmail
D.YERİ- TARİHİ                     :Kiğı- 1969
TAHSİLİ                                  :Ortaokul
MEDENİ DURUMU                  :Evli
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU    :Birinci
MESLEĞİ                                  :Çiftçi
TELEFON                                  :05367726683
            Gelinpertek Köyü’ nün  eski adı “Gelinpertek” tir. İlçenin batısında bulunan Gelinpertek Köyü Ayanoğlu ve Kabayel Köyleri ile komşudur. Oldukça dağınık bir köyümüzdür. Köyde İlkokul ve Sağlık Evi olmasına rağmen uzun süreden beridir kapalıdır.Tarım, hayvancılık ve özellikle arıcılık geçim kaynağıdır.Gelinpertek Köyünde  189 büyük baş, 245 küçük baş hayvan ve 187 arı kovanı bulunmaktadır.Kullanılabilecek tarım arazisi  882 dekardır.Dikdörtgen  ve üçgen şekilde inşaat taşı bulunmaktadır.Köyde  Mermer taşı  da bulunmaktadır. Köyün elektriği, suyu, telefonu, ulaşımı mevcuttur. Gelinpertek köyü kışın av yapılmasına müsait bir alandır. Gelinpertek Köyünde ceviz, elma yetiştirilmektedir. 2016 yılında deprem nedeniyle yapılan çalışmada 4 konut, 4 ahır hasarlı olarak tespit edilmiş ve Gelinpertek Köyünde 9 afet konutu bulunmaktadır.
…………………………………………………………………………………………………………

6-GÜZGÜLÜ  KÖYÜ

KÖYÜN  ADI                            :Güzgülü
ESKİ ADI                                 :Arnes
NÜFUSU                                   :241
HANE                                       :40
MEZRA                                    :Harmanlı-Yurtiçi-Doluçay-Güleç-Göl-Çaltepe-
                                                A.Kotan-Kömürlü-Dursun.
İLÇEYE  OLAN UZAKLIĞI      :09  KM
KÖY MUHTARI                       :Şahhaydar MERGEN
BABA ADI                               :Alişan
D.YERİ - TARİHİ                    :Kiğı- 1968
TAHSİLİ                                  :Ortaokul
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU   :İkinci
MEDENİ DURUMU                 :Evli
MESLEĞİ                                :Minübüscü
TELEFON                                :05376708953
            İlçenin güneybatısında bulunan Güzgülü Köyünün eski adı “Arnes” tir.        En eski yerleşim birimlerimizdendir.Köyün merkezinde eski bir “kilise” bulunmaktadır.Kabaoluk Mahallesi-Akımlı Köyü ile komşu olup   , Şeytan Dağlarının eteğinde yer almaktadır.En büyük köylerimizdendir.Köyde İlkokul,(4 öğrenci bulunmaktadır.) elektrik, telefon, içme suyu, ulaşımı mevcuttur.Tarım, hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır.Güzgülü Köyünde başlıca elma, armut ve ceviz yetiştirilmektedir.Güzgülü Köyünde  709  büyük baş, 1135  küçük baş, 15  Arı Kovanı bulunmaktadır.Kullanılabilecek tarım arazisi  1343,343  dekardır. Güzgülü Köyünde orman ve ormancılık başlıca geçim kaynağıdır. Yurt dışında çalışan çok sayıda işçi bulunmaktadır.Türkçe ve Kürtçe’nin yanında zazaca mahalli lisan kullanılmaktadır.Peri çayında yaygın olarak balık avlanılmaktadır.Güzgülü Köyünde tarihi bir kilise ve Cem Evi-Kültür Merkezi bulunmaktadır.2016 yılında deprem çalışmalarında 13 konut,6 ahır tespit edilmiş olup, ayrıca Güzgülü Köyünde 12 afet konutu bulunmaktadır.
…………………………………………………………………………………………………………
7-KAŞIKLI  KÖYÜ
KÖY ADI                                  :Kaşıklı Köyü
ESKİ  ADI                                :Muşağa
NÜFUSU                                   :92
HANE                                        :18
MEZRA                                      :Yukarı Mezra
İLÇEYE OLAN UZAKLIĞI         :14  KM
KÖY MUHTARI                         :Abdurahman ÖZEGE
BABA ADI                                 :Binali
D.YERİ - TARİHİ                     :Kiğı-1974
TAHSİLİ                                   :ortaokul
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU     :Birinci
MEDENİ DURUMU                   :Evli
MESLEĞİ                                  :Çiftçi
TELEFON                                  :05383260120
            İlçenin kuzeyinde yer alan Kaşıklı Köyü’ nün eski adı “Muşağa” dır. Buranın kurucusu Hüseyin Ağa’ dır.Hüseyin Ağa uzun süre Nahiye Müdürü olarak görev yapmıştır.Köyde  çok eski tarihlerden yapılmış ve Hüseyin Ağa’ ya ait tarihi bir konak bulunmaktadır. Yağmurpınar Köyü ile, Çat İlçesi Karaca Köyü ve Tercan İlçesi ile sınırlıdır. Hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır. Özellikle mor koyunların beslendiği ve yaylacılığın en gelişmiş olduğu bir bölgedir.Otun ve yağmurun bol olması buraya ayrı bir renk ve güzellik vermektedir.Kaşıklı Köyünde 428  büyük baş, 1661 küçük baş hayvan ve 65 arı kovanı bulunmaktadır. Kullanılabilecek tarım arazisi 605 dekar’ dır. Köy Merkezinde ve Mezra’ da okul bulunmasına rağmen uzun süreden beridir kapalıdır. Köyde elektrik, telefon, ulaşım ve içme suyu, kanalizasyon mevcuttur. Butikan aşiretinin yaygın olduğu, gelenek ve göreneklerine bağlı bir köyümüzdür. Ekonomik nedenlerden dolayı göç olayı meydana gelmektedir. 2016 yılında deprem nedeniyle yapılan çalışmada 17 konut, 15 ahır tespit edilmiş olup, ayrıca Kaşıklı Köyünde 2 afet konutu bulunmaktadır.
…………………………………………………………………………………………………………
8-KABAYEL  KÖYÜ
 
KÖY  ADI                                 :Kabayel Köyü
ESKİ  ADI                                :Fem
NÜFUSU                                   :148
HANE                                        :40
MEZRA                                      : Horoz-Tap-Çıllık-Kuytuca-Göl-Kaldırım-Pirnank-Hatun-Sarıdal-Giyimli-Kırmızı-Işıklı-İnceler-Toraman-Kamış-Orta-Güldiken-Işık-Kaldırım-D.Dere-A.Tepebaşı-Y.Tepebaşı-Harabe-Haco.
İLÇEYE OLAN UZAKLIĞI          :23 KM
KÖY  MUHTARI                         :Hüseyin  ÖZDEMİR
BABA ADI                                  :Ali
D.YERİ-TARİHİ                        :Pülümür- 1970
TAHSİLİ                                    :İlkokul
KAÇINCI  DÖNEM OLDUĞU     :Birinci
MEDENİ DURUMU                    :Evli
MESLEĞİ                                   :Çiftçi
TELEFON                                   :05335709483
            İlçenin batısında bulunan Kabayel Köyü’ nün eski adı “ Fem” dir. En uzak  köylerimizdendir. Kabayel Köyü Tunceli İli Pülümür İlçesine bağlı iken 20 Mayıs 1990 gün ve 20523 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 3644 Sayılı Kanunla Yedisu İlçesi’ne bağlanılmıştır.Ticari ve ekonomik yönden Erzincan İli ile bağımlıdır.Köyde Jandarma Karakolu, Sağlık Evi,İ lkokul, elektrik , telefon,içme suyu,ulaşımı mevcuttur.İlkokul ve Sağlık Evi uzun süreden beridir kapalıdır.Tarım,hayvancılık ve arıcılık başlıca geçim kaynağıdır. Kabayel Köyünde 1060 büyük baş, 528 küçük baş hayvan ve 592 arı kovanı bulunmaktadır.Kullanılabilecek arazi miktarı 2098,33 dekar’ dır. Köyde kamyon ve traktör bulunmaktadır. Gelinpertek köyü ile sınırlıdır. Yer şekli en geniş olan, dağlık ve yaylacılık alanına sahip bir bölgemizdir. Köyün gelenek, görenek yapısı tamamen eski bağlı bulunduğu Pülümür İlçesi’ni benimsemektedir. Türkçe ve Kürtçe lisan yanında “ zazaca” da mahalli lisan olarak kullanılmaktadır. Ekonomik ve işsizlik nedeniyle köydeki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı kışın Erzincan İli’ ne, yazın köye dönüş yapmaktadır. Köyde keklik, tavşan ve tilki avı yaygın olarak yapılmaktadır. Köydeki telefon uydu sistemi ile yapılmaktadır. Köye bağlı mezraların tamamı birkaç evden oluşmakta olup, bu da hizmetin götürülmesini büyük yönden zorlaştırmaktadır. 2016 yılında deprem nedeniyle yapılan çalışmada 7 konut, 3 ahır tespit edilmiş olup, ayrıca Kabayel Köyünde 19 afet konutu mevcuttur.
…………………………………………………………………………………………………………
9-DİNARBEY  KÖYÜ
KÖY ADI                                  :Dinarbey
ESKİ  ADI                                :Dinarbey
NÜFUSU                                   :77
HANE                                       :14
MEZRA                                     :Eski Dinarbey
İLÇEYE OLAN UZAKLIĞI        :16  KM
KÖY MUHTARI                        :Daimi BAKAR
BABA   ADI                              :Mehmet        
D.YERİ - TARİHİ                     :Kiğı- 1972
TAHSİLİ                                   :İlkokul
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU    :ikinci
MESLEĞİ                                  :Minübüscü
TELEFON                                  :05369313502
            İlçenin doğusunda bulunan Dinarbey Köyü’ nün eski adı “Dinarbey” dir.Elmalı köyü ile sınırlıdır.Karlıova karayolu güzergahında bulunmaktadır.Köyde İlkokul bulunmaktadır.Ancak uzun süreden beridir kapalıdır.Tarım, hayvancılık, arıcılık ve ormancılık başlıca geçim kaynağıdır.Dinarbey Köyünde elma,armut ve ceviz yetiştirilmektedir. Dinarbey Köyünde 20  büyük baş, 1434 küçük baş hayvan, 65 Arı Kovanı bulunmaktadır.Kullanılabilecek arazi miktarı  605 dekar’ dır. Köyde elektrik, ulaşım ve içme suyu bulunmaktadır. Köyde uydu sistemi telefon bulunmaktadır. Dinarbey Köyü Kalesi mevcut olup, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir. 2016 yılında deprem nedeniyle yapılan çalışmada 1 konut 3 ahır tespit edilmiş olup, ayrıca Dinarbey Köyünde 1 afet konutu bulunmaktadır.
…………………………………………………………………………………………………………

10-ŞEN  KÖYÜ

KÖY ADI                                  :Şen
ESKİ ADI                                 :Şen
NÜFUSU                                   :75
HANE                                       :10
MEZRA                                    :Şen Komları (Halil)
İLÇEYE OLAN UZAKLIĞI       :05 KM
KÖY MUHTARI                       :Yılmaz  YOLDAŞ
BABA  ADI                              :Veli
D.YERİ - TARİHİ                    :Kiğı–1975
TAHSİLİ                                  :Ortaokul
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU    :Birinci
MESLEĞİ                                  :Çiftçi
TELEFON                                  :05378122579
            İlçenin güneyinde bulunan Şen Köyünün eski adı yine şen köyüdür. Buranın kurucusu Ahmet Bey’ dir. Ağa köylerimizdendir.1984 yılında köy sahiplerinden Mühendis Mehmet YAZICI ve Köy Muhtarı Cemil YAZICI’ nın PKK Terör Örgütünce öldürmelerinden dolayı asıl köy sahipleri göç etmişlerdir. Köyde bulunan vatandaşlar “muraba”  dediğimiz şahıslar;  arazi, evleri ve yaylaları kira karşılığında kullanan şahıslardır. Köyde İlkokul, elektrik, her evde telefon, içme suyu ve ulaşımı mevcuttur. Şeytan Dağlarının eteğinde kurulu olup, yeşillik, ormanlık ve bahçelik bir alana sahiptir. Elma, armut, ceviz yetiştirilmektedir. Şen köyünde 190  büyük baş, 224  küçük baş hayvan ve 187 arı kovanı bulunmaktadır.Kullanılabilecek arazi miktarı  1343,343  dekar’ dır.Köyün üst kısmında bulunan şelalesi buraya ayrı bir güzellik vermektedir.Eskiden Vali, Kaymakam, Hakim,Savcı, Birlik Komutanı buraya gelip  seyahat yapıp av yaparlardı.Şen köyü yaylacılığa müsait bir alandır.Kabaoluk Mahallesi  ile komşu bir yerleşim birimimizdir.Tarım arazisi oldukça elverişlidir.Buğday, mısır ,fasülye ve sebzecilik başlıca geçim kaynağıdır.Küçük baş hayvancılığın en yaygın olduğu bir bölgedir.Keklik,ayı,kurt,tavşan avı yapılmaktadır.Yabani fındık yetişmektedir. Köy camisi hizmete sunulmuştur. 2016 yılında deprem nedeniyle yapılan çalışmada 3 konut, 1 ahır tespit edilmiş olup, ayrıca Şen Köyünde 7 afet konutu bulunmaktadır.
…………………………………………………………………………………………………………

11-YAĞMURPINAR  KÖYÜ

KÖY ADI                                  :Yağmurpınar Köyü
ESKİ  ADI                                :Angeğ
NÜFUSU                                   :166
HANE                                        :35
MEZRA                                      :Yeni Mezra- Büyük Dere
İLÇEYE OLAN UZAKLIĞI         :12 KM
KÖY  MUHTARI                        :Veli ALACIK
BABA  ADI                                :Tursun
D.YERİ- TARİHİ                       :Kiğı- 1973
TAHSİLİ                                    :Lise
MESLEĞİ                                   :Çiftçi
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU      :ikinci
TELEFON                                   :05385537006
            İlçenin kuzeybatısında bulunan Yağmurpınar Köyünün eski adı “ANGEĞ” dir. Tarım ve mera arazisinin en az olduğu köylerimizdendir. Koşan Dağı eteğinde yer almaktadır. Çığ ve heyelan yaygın olarak görülmektedir. Köyde İlkokul mevcut olup 8 öğrencisi bulunmaktadır.Elektrik, telefon, içme suyu ve ulaşımı mevcuttur. Kaşıklı Köyü, Koşan Mahallesi ile komşudur. Tarım arazisi az olup, geçim kaynağı genellikle hayvancılıktır. Yağmurpınar Köyünde 783  büyük baş, 1505  küçük baş hayvan bulunmaktadır.Kullanılabilecek arazi miktarı  107,435 dekar’ dır. Dağ yamaçlarında ışkın ve mantar bulunmaktadır. Köye ait münübüs bulunmaktadır. Afet nedeniyle köyde 62 adet konutun yapılmıştır. Altyapı sorunları nedeniyle hizmete açılmamıştır. Dışarıya fazla göç vermeyen köylerimizdendir. Köy halkının geneli ticaret  ile uğraşmaktadırlar. Köyde ilkokul mevcut olup 9 öğrenci bulunmaktadır. 2016 yılında deprem nedeniyle yapılan çalışmada 6 konut ve 2 ahır tespit edilmiş olup, ayrıca Yağmurpınar Köyünde 62 afet konutu bulunmaktadır.
…………………………………………………………………………………………………………

12-YEŞİLGÖL  KÖYÜ

KÖY  ADI                                 :Yeşilgöl Köyü
ESKİ  ADI                                :Moz
NÜFUSU                                   :136
HANE                                        :25
MEZRA                                      :Ekşipınar
İLÇEYE OLAN UZAKLIĞI         :09 KM
KÖY MUHTARI                         :Metin YAĞA
BABA  ADI                                :Romi
D.YERİ-TARİHİ                       :KİĞI-1966
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU     :Birinci
MESLEĞİ                                  :Çiftçi
TAHSİLİ                                   :ortaokul
MEDENİ DURUMU                   :Evli
TELEFON                                  :05347228178
            İlçenin doğusunda bulunan Yeşilgöl Köyü’nün eski adı “Moz” dur. İlçe’ye olan uzaklığı 09 KM’ dir.Bağır Dağı eteğinde ve bir vadi içerisinde olup,etrafı ormanlıklarla kaplıdır.Her sabah doğan güneş Bağır Dağından süzülerek Yeşilgöl Köyü üzerinden Yedisu Vadisini aydınlatmaktadır.Tarım arazi alanları az olan bu köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve orman işçiliğidir.Yeşilgöl Köyünde 262 büyük baş, 1839 küçük baş hayvan ve 266 arı kovanı bulunmaktadır.Kullanılabilecek arazi miktarı 605 dekar’ dır.Yeşilgöl Köyünde ceviz ve dağ eteklerinde ışkın ve mantar bulunmakta olup,orman ile kaplıdır. Elmalı köyü ile sınırlıdır. Köy ve Mezrasında İlkokul olmasına rağmen uzun süreden beridir kapalıdır. Köyde elektrik, telefon, içme suyu ve ulaşımı mevcuttur. Yaylacılık ve arıcılığa müsait bir alandır. Ekonomik  nedenlerden dolayı göç olayı meydana gelmektedir. Ekşipınar Mezrasında “maden suyu” bulunmaktadır. Özellikle böbrek ve idrar yolları rahatsızlığında faydalı görülmektedir. Birçok vatandaşımız tarafından kullanılmaktadır. 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunun gereğince 27894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yeşilgöl Köyünde Mobil Haberleşme Altyapısının Kurulması ve İşletilmesi Projesine dahil edilmesi için 2017 yılı ek yatırım programına teklif edilmiştir. 2016 yılında deprem nedeniyle yapılan çalışmada 6 konut, 4 ahır tespit edilmiş olup, ayrıca Yeşilgöl Köyünde 34 afet konutu bulunmaktadır.
…………………………………………………………………………………………………………
13-KARAPOLAT   KÖYÜ
KÖY  ADI                                 :Karapolat
ESKİ  ADI                                :Çerkez
NÜFUSU                                   :17
HANE                                        : 05
MEZRA                                      : -
İLÇEYE OLAN UZAKLIĞI         :08 KM
KÖY  MUHTARI                        :Hamza ŞANLI
BABA ADI                                 :Şahmirze
D.YERİ -TARİHİ                       :Kiğı-1950
MESLEĞİ                                  :Çiftçilik
TAHSİLİ                                   :ilkokul
KAÇINCI DÖNEM OLDUĞU     :üçüncü
TELEFON                                  :05366363164
            Karapolat Köyü “Çerkez“ köylerimizdendir. Oldukça verimli bir yerleşim birimimizdir.15 Ağustos 1993 tarihinde PKK Terör örgütünce yapılan silahlı baskında 1 vatandaşımız şehit edilmiş olup, 1 PKK Militanının öldürülmesi olayından sonra köyün tamamı göç etmiştir. Köy Tüzel kişiliği devam etmektedir. Karapolat Köy halkının geri dönüş yapmaları için gerekli gayret sarf edilmektedir.Karapolat Köyünde İlkokul, Cami, elektrik, içme suyu, telefon hattı ve ulaşımı mevcut olup ,camisi 2004 yılında  kısmen onarılmıştır.Köyde değirmen, marangoz atölyesi, soba  ve silah yapım sanatları dahi bulunmaktaydı.Köy halkının çoğu sanatkar kişilerdir. Gelenek ve görenekleri Çerkez toplumunun gelenek ve göreneklerinden ibarettir. Karapolat Köyünde 27 büyükbaş hayanı bulunmakta  kullanılabilecek arazi miktarı 310,028 dekar’ dır. 
FOTOĞRAF GALERİSİ