İlçemizde 13 köy ve bunlara bağlı 58 yerleşim birimi mevcuttur. Elektriksiz köyümüz mevcut olmayıp, terör olayları ve ekonomik nedenlerden dolayı İlçemize bağlı 12 köy ile 24 mezradan 224 hane ve 1000 kişinin üzerinde vatandaşımız çeşitli il ve ilçelere göç etmiş bulunmaktadır. İlçemiz köy ve mezralarına 2003 yılından sonra 78 hane ve 321 kişi geri gelmiş bulunmakta ve bu eğilim devam etmektedir.  Bundan sonra ise gerçek geri dönüş fazla olmamış, çoğu mevsimlik olarak geri dönüş yapmış bulunulmaktadır. Ancak Karapolat Köyüne 3 hane ve 10 nüfus geri dönüş yapmıştır. İlçemize bağlı Akımlı Köy ve Mezraların tamamı boş bulunmaktadır. İlçemiz Akımlı Köyü ile bunlara bağlı Mezralar, yapımı devam etmekte olan Kiğı Barajı altında kalacağından bugüne kadar hiçbir vatandaş geri dönüş için müracaatta bulunmamıştır. KÖYDES Projesi kapsamında tüm köy ve mezralarımıza yönelik alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. İlçemiz Elmalı--Gelinpertek-Kabayel Köylerinde Sağlık Evi olup uzun süreden beridir bakım onarımı yapılamadığından kullanılamaz haldedir. Eskibalta Köyü Sağlık Evi 2013 yılında bakım ve onarımı yapılarak hizmete sunulacak hale getirilmiş bulunmaktadır. Güzgülü Köyü ile Döşengi Mahallemizde vatandaşlarımızın katkılarıyla Cem Evi inşaatı yapılmış olup, Güzgülü Köyü Cem Evi 2010 yılında, Döşengi Mahallesi Cem Evi 2012 yılında hizmete sunulmuştur. 
            İlçemizde son yıllarda köylerimize yönelik ciddi bir yatırım yapılmıştır. Vatandaşlarımızın geri dönüşlerinin sağlanması ve göçün önlenmesi amacıyla mevcut hizmetlerin yerine getirilmesi, altyapı sorununun çözülmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
            Yedisu ilçesinde afet nedeniyle (deprem-çığ-sel-gibi nedenlerden) hak sahibi olan 245 adet afet konutu bulunmaktadır. Bu konutların tamamı EYY’ li olup evini yapana yardım metoduyla hak sahipleri tarafından yapılmıştır. Bugüne kadar bu metodla yapılan ve biten konut sayısı 238, devam eden konut sayısı 7 olduğu tespit edilmiştir.
 
 Bilindiği gibi 5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunun gereğince, 27894 Sayılı Bakanlar  Kuruluna istinaden nüfusu 1-500 arasında olan ve mobil kapsama alanı bulunmayan yerleşim yerlerinin kapsama alınması kararlaştırılmış olup, geliştirilen proje  Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hizmetleri Evrensel Hizmet Yükümlüsü olarak belirlenmiştir.
        Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan  Yerleşim Yerlerinde Mobil Haberleşme Altyapısının Kurulması için İlçemizde gerekli çalışmalara başlanılmıştır.
            5543 Sayılı İskân Kanunu Uygulamaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Arazi ve İskân Etüt Proje Programında yer alan Yedisu İlçesine bağlı Ayanoğlu Köyünde 24 adet hak sahipliği müracaatı alınarak 5543 Sayılı Kanunun 16.maddesi hükümlerince köy gelişme alanı uygulanması için Hak Sahipliği Tespit Komisyonu oluşturularak çalışmalar devam etmektedir.
            03.12.2015 tarihinde Bingöl İli Kiğı İlçesi Açıkgüney Köyü mevkiinde meydana gelen depremden dolayı Bakanlar Kurulunca “Etkililik Olurunun” verildiği, ilçemizdeki hasarlı ve oturulamayacak derecedeki evlerin ve risk teşkil eden yapıların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kesin hasan çalışmalarını yapmak üzere Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca Ocak-Ağustos 2016 tarihlerinde ilçemiz merkez köy/mahallelerinde hasar tespit çalışmaları yapılmış, borçlandırma işlemlerine başlanılmıştır.
FOTOĞRAF GALERİSİ