KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ-ULAŞTIRMA VE ALT YAPI DURUMU

Tel :(0426) 371 73 37
Fax:(0426) 371 71 23

Birlik Müdürü:Ercan Turgut KAYA


Yedisu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin kurulumuna Bakanlar Kurulunun 12.10.1995 tarih ve 95/7407 sayılı kararıyla izin verilmiş olup Yedisu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 1998 yılından itibaren faaliyete geçirilmiş bulunulmaktadır. Birliğin herhangi düzenli bir geliri olmadığından aktif olarak çalışmamaktadır. Ancak son yıllarda KÖYDES PROJESİ Kapsamında faal olarak çalışmaktadır.

 
İlçemizin en önemli sorunu alt yapı sorunudur. Ulaşım ve yol güvenliği daha kolay sağlanıldığından ilçemizin ulaşımının büyük bir kısmı Yedisu - Çat 48 km’lik yol güzergâhından yapılmaktadır. Çat yol ayrımı- Has-Yedisu yolu 2010 yılında asfalt kaplaması yapılarak hizmete sunulmuştur.  Yedisu-Çatak-Karlıova yolu 2010 yılında ihalesi yapılarak çalışmalara başlanılmış bu çalışmalar 2011 yılında da devam etmiştir. 2013 yılı yatırım programında 35 Km lik yolun yatırım programına alındığı ve çalışmalar devam etmektedir. İlçemizin Erzincan İli ile de yol bağlantısının olduğu (49 km, ham toprak yol), mevcut yolun Karayolu ağında bulunduğu, mevcut yol güzergâhında İlçemize bağlı Ayanoğlu ve Kabayel J.Krk’larının da bulunduğu dikkate alınarak, uzun süreden beridir mevcut yolun bakım ve onarımı yapılamadığından kış aylarında ulaşım yapılamamaktadır. 2013 Yılı yatırım programında 10 KM’ lik asfalt yol yapım çalışması yapılmıştır. 2014 yılında 4 Km yol yapım çalışması yapılmış olup, 2017 yılında da çalışmaların yapılması için teklif yapılmıştır.
 
2016 Yılı KÖYDES, Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi programının belirlenmesi için 2016 yılında yapılan Tahsisat Komisyonu Toplantısında alınan karar gereğince Yedisu İlçesine bağlı köylerimiz ve bağlı mezralarının içme suyu ve yol hizmetlerinde kullanılmak üzere 330.139,00 TL ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Hazırlanan projeler doğrultusunda ilana çıkılmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi köylerin ve bağlılarının altyapı hizmetleri, il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile mahalli imkân ve kabiliyetlerin en verimli bir şekilde kullanılarak, kısa sürede çözümlenmesi amacıyla Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) ile yapılmaktadır. Bu projeler kapsamında ilçemize bağlı köy ve mezralarımızın yol ve içme sularının yapımı faaliyete konulmuştur.
 
 Köylere hizmet götürme birlikleri,  Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri tarafından aktarılacak ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımları, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın yapıldığı, Örneğin; 2016 Yılı Köydes Yatırım Programında;
 
İŞİN ADI
YATIRIM KONUSU
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
PROJE BEDELİ
Kaşıklı Köyü İçme Suyu Bakım Onarımı ve 8 Adet İçme Suyu Deposunun Fayans Yapım İşi
İçme Suyu Yapımı
13.10.2016
21.11.2016
67.260,00
Eskibalta, Ayanoğlu ve Güzgülü Köyleri Grup Menfez Yapımı
Sanat Yapıları (Menfez Yapımı)
29.07.2016
26.08.2016
159.300,00
Çat Bağlantı Yolu 4*4 Menfez Yapımı ve Yağmurpınar Köyü 1,5*1,5 Menfez Yapımı
Sanat Yapıları (Menfez Yapımı)
23.09.2016
21.10.2016
119.180,00
Yağmurpınar (2 Adet) ve Elmalı(1 Adet) Köyleri 3 Adet Menfez Yapım İşi
Sanat Yapıları (Menfez Yapımı)
20.06.2016
18.08.2016
97.940,00
Stabilize Nakli Amacıyla Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı
Kiralama
20.06.2016
10.09.2016
92.630,00
2016 YILI SONU
 
 
 
2016 YILI TOPLAMI
536.310,00
 
            İlçemiz Merkez ve Döşengi Mahallesi’nin su şebekesinin büyük bir bölümü tamamlanmış ve kanalizasyon çalışmaları ise büyük bir kısmı bitirilmiş bulunmaktadır. Kabaoluk (Kürdan Mahallesi) Mahallesi şebekeli içme suyu çalışmaları bitirilmiştir. İlçemizin elektriği Erzurum-Çat ve Bingöl-Karlıova İlçeleri olmak üzere iki kaynaktan beslenmektedir; ancak mevcut hatlarda bakım ve onarım yapılamadığından sık sık elektrik kesilmesine sebebiyet verilmektedir. Bu aksaklığın giderilmesi amacıyla yapılan ihale ile mevcut hatların bakım ve onarımları yapılarak elektrik kesintileri en aza indirilmiştir. İlçemizde elektriksiz yerleşim birimi bulunmamaktadır. Kabayel Köyünün elektrik hattı Tunceli İli Pülümür İlçesi, Erzincan İli Tercan İlçesinden geldiğinden onarımında güçlükler çekilmekteydi; ancak 2002 yılında Kabayel Köyünün elektrik hattı Yedisu-Gelinpertek enerji nakil hattından verildiği memnuniyetle müşahade edilmiştir. Ancak Kabayel Köyünün bazı mezralarına trafo kurulması gerekmektedir.
Haberleşme uydu sistemi ile yapılmakta iken, Fiber-optik kablo sistemi faaliyete geçmiş bulunmaktadır. İlçemize bağlı telefonsuz köy bulunmamasına rağmen köyler dağınık bir yapı sergilediğinden yerleşim birimleri arasında irtibat kurmak zordur. Çoğu telefonlar çalışmayıp direkler tahrip olmuştur ve şu anda köylerimizin birçoğunda telefon bağlantısı yoktur. İlçe içerisindeki santral kapasitesinin artırılmasına paralel olarak uzak yerleşim birimlerinden başlamak üzere Şenköy-Güzgülü-Ayanoğlu-Gelinpertek-Eskibalta-Yeşilgöl-Elmalı-Dinarbey-Kaşıklı-Yağmurpınar-Kabayel Köylerinin kablosuz telefon sistemi programına alınmak üzere “SURVEY” çalışmalarına başlanılmasının uygun olacağı, ilçemiz Türk Telekom Sisteminde zaman zaman meydana gelen arızalar nedeniyle haberleşmede aksaklıklar meydana gelmektedir. Yedisu Telekom personeli Ocak 2016 ayında emekli olduğundan yeni bir teknik personelin görevlendirilmesi zaruri görülmektedir.
 5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu gereğince, 27894 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden tüm köylerimiz “Mobil Haberleşme Altyapısının Kurulması ve İşletilmesi Projesi” kapsamında hizmet sunulduğu, sadece bu projeye dahil edilmeyen Yeşilgöl köyümüzün de 2017 yılı ek yatırım programına alınmıştır.
            İlçemizde Aycell – Turkcell ve Telsim Cep Telefon Sistemleri faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Birçok köy ve mezramız bu sistemden yararlanamamaktadırlar. İlçemizde TRT verici İstasyonu kurulma çalışmaları devam etmektedir. Yedisu PTT Hizmet Binası bakım ve onarımı yapılarak yeniden hizmete sunulmuştur.

.

 

 

FOTOĞRAF GALERİSİ