YEDİSU’ DA KİRVELİK VE SÜNNET..!
 
 
Baba, çocuğu sünnet ettirmezden evvel, ona bir kirve intihap etmek mecburiyetindedir. Kirveyi çocuk babası içtimai durumuna uygun akraba veya tanıdıklarından intihap eder ve ona; oğluma kirve olarak sizi uygun gördük der o da kabul ederse birlikte kararlaştırılır. Sünnet yapılacağı gün belli edilir. Kirveliğe bölgemizde büyük ehemmiyet verilir, Kirve olan kişi kendi akrabalarından birinin yerini tutar.
            Sünnetten evvel kirve olacak kişi, çocuğa ve o aileye münasip hediyeler hazırlamakla mükelleftir. Davetçilere haber gönderilir. Diğer düğünlerde olduğu gibi sünnet düğününde de davul zurna çaldırmak ve daha başka eğlenceler tertip etmek adettir. Davetliler düğüne, mali durumlarına göre birer hediye getirirler. Bununla beraber hediye getirmeyenler de töhmet altında bulundurulmaz. Kirve, çocuğa münasip hediyelerin yanında, keçi, koyun, inek gibi hediyeler de getirebilir. Esasen kirve, ne kadar fazla hediye getirirse kirvenin şerefi o derece artar. Gerekli hazırlıklara başlanılır.
            Sünnet olacak çocuklar bu hazırlıklardan sonra elbiselerini giymiş oldukları halde eskiden atlara bindirilerek şimdi de yaya ve araçlarla ilçe ve köy merkezinde davul zurna eşliğinde gezdirildikten sonra davetlilere ziyafet verilir ve nihayet çocukları sünnet edilmeye başlanılır. Çocukların sünnet yatakları güzel bir şekilde hazırlanır. Sünnetçi daha evvel usturasını bilemiş ve ilacını da hazırlamıştır. Kirve, entari giydirilen sünnet çocuğu kucaklar ve kıpırdamaması için çocuğun bacakları arasından geçirerek tutar. Ayrıca çocuğun sünnet ameliyesini görmemesi için çocuğun önüne bir perde gerilir, sünnetçi perde altında hazırlığını yaparken bir de dua okunur ve bu esnada sünnetçi el çabukluğu ile sünnet ameliyesini ikmal eder.
            Sünnet esnasında kirve, çocuğun avucuna para veya altın koyar. Bundan sonra başka çocuklar varsa aynı şekilde sünnet yapılarak yataklarına yatırılır. Sünnetten sonra muhtelif eğlenceler tertip edilerek çocuklara moral verilir. Bir hafta yataktan kaldıktan sonra çocuklar entari ile dolaşmaya başlarlar ve yaraları iyileştikten sonra serbestçe dolaşmaya ve oynamaya başlayabilirler. İşte bu “KİRVELİK”  bir dostluğa dönüşerek ömür boyu sürer Yedisu’ da Kirvelik… Kirve ile ilgili yöremizde söylenen türkü dilden dile aktarılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
KİRVEM
 
                     Kirvem gelir ayağında şalvari
                         Bir yan Malatyalı bir yan Urfali
                 Benim kirvem şu dağların marali
                                         Le lekirvo le kirvo le lekirvo le kirvo
                                            Diyarbakır Tunceli mi? Bingöl midirlo
        Kirvem gelir puşit yol uzunda
                     Bir yan Elazığ’ da bir yan Yedisu’ da
                      Benim kirvem mesken eder yaylada
                                                     Le lekirvo le kirvo le lekirvo le kirvo
                                                      Diyarbakır Malatya mı? Urfa mıdır lo
 
 
                          Kirvem yazılmış Harput’ un Dağı’ na
              Hele bakın boyuna endamına
             Halo derler kirve’ min adına
                                               Le lekirvo le kirvo le lekirvo le kirvo
                                                             Diyarbakır Erzincan mı? Bayburt mudurlo
 
FOTOĞRAF GALERİSİ