İlçe Yazı İşleri Müdürü
Osman.Nuri.BESİ

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tel :(0426) 371 71 24
Fax :(0426) 371 73 34

PERSONEL DURUMU:
Kurumumuzda 1 müdür, 1 memur , 1 hizmetli olup, şöförlük kadrosu  boş durumdadır.
HİZMETLERİMİZ:

 • İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe İdare Kurulu Üyesidir.
 • Ayrıca 5442 Sayılı İl İdaresi Yasasının 28.maddesine istinaden de İlçe Şube Başkanıdır.
 • Diğer yandan İlçe Yazı İşleri Müdürü Yedi Büro'nun Müdürlüğü' ne bakmakta, İlçelerde kuruluşu bulunmayan Bakanlıkların ve Dairelerin iş ve işlemlerini yapmakta, İlçedeki daireler arasında organizasyonu sağlamaktadır.
 • 08 Haziran 2011 tarih ve 27958  Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Valilik Bürolarına verilen hizmetlerin tamamı İlçelerde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülür.10.10.2013 tarih ve 2013/47 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen siyasi partilerin mevcut bilgi-dosya ve kayıt işlemleri İlçemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir
 • İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile Planlama Uzmanlıklarının kurulmadığı İlçelerde bu birimlerin görevleri de İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.
 • 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun ek-6 maddesine dayanılarak çıkartılan 23 Kasım 2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlçe İnsan Hakları Kurulları ile İlçe İnsan Hakları Danışma Masası görevi ile ilgili iş ve işlemler de İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.
 • İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 17.12.2003 tarih ve 526 sayılı (2003/4 nolu) Genelgesi ile İlçelerde oluşturulan Dernekler Bürosu iş ve işlemleri de bizzat İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu gereğince oluşturulan Tüketici Hakem Hakem Heyeti İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulmuş iş ve işlemler Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili iş ve işlemler Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.
 • İl' de Olağanüstü Hal Uygulandığı takdirde İlçe Olağanüstü Hal Bürosu Sekreterya Hizmetleri de İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.( Halen Asayiş ve Kozmik Bürosu adı altında bu işlemler tarafımızdan yürütülmektedir.)
 • 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadele Komisyon iş ve işlemleri İlçelerde Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.
FOTOĞRAF GALERİSİ