YEDİSU’ DA MAHALLİ EL SANATLARI
 
A) DOKUMACILIK :
 
         Yedisu ve çevresinde halı, kilim, palas, çorap, eldiven, heybe, keçe gibi el sanatları ürünleri ailenin ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.
         Halı    : Genellikle ilkel tezgâhlarda dokunmaktadır. İlkel metotlarla yapılan halıların tezgâhı, önce karşılıklı dört adet kazık çakılır. Kazıkların arka tarafına birer güçlü ağaç yerleştirilir. Daha sonra halının başlama kısmına kasnak yerleştirilir. Dokuma işinde ilmikler atılır, ilmik uzunluğu kadar kesildikten sonra kerket ile sıkıştırılır. Halı, makas ile kesilir. Tezgâhta tek kişi çalışır.
         İlçemiz ve çevresinde halıcılık işi sonbahar ve kış aylarında devam eder.
           
            Kilim  : Kilim genellikle yöre insanlarının ustaca yapmış oldukları bir el sanatıdır. Genelde yünün tabii renginden, bazen de yerli boyalarla boyanarak sıkı dokunur. Kilim yapımında vbasit ve ilkel tezgâhlar kullanılır. Kilimlerde, güneşin doğuşu, canlı hayvanların resimleri ve süslemeleri, simetrik veya geometrik desenler kullanılır. Oda süslemeleri yatak örtüleri ve namazlık olarak kullanılır. Kilim dokumada halıdan farklı olarak ilmekler atılmayıp çözgü iplerinin arasından masura geçirilip ve kerkitle sıkıştırılır.
 
         Palas : Palas keçi kılından oluşan iple yapılır. Tezgahı, kilim tezgahının aynısı olup,, fazla desen işlerine yer verilmez. Daha çok simetrik ve geometrik desenler kullanılır.
 
         Heybe            : Kolayca eşya ve yük taşımak için birbirine yapışık iki torbadan ibarettir. Ekseriyette heybe omuzda, at ve diğer yük hayvanlarında yüklük olarak kullanılmaktadır. Yörede atın terkisinde eğere bağlanır. Heybeler ince dokulu halıdan yapıldığı gibi palas ve kilim bacalarından da yapılır. Tezgâhı basit olup, çözgüleri yünden ve keçi kılından olur. Desenleri kilim ve palas desenlerinin aynısıdır.
 
         Keçe   : Beyaz ve kırmızı kuzu yününden yapılır. Yapımına geçmeden önce yün ayıklanıp yıkanır. Güneşte kurutulan yün kilim üzerine serilir. Serme işlemi sonrası kilim ile beraber rulo yapılır. Rulo yapılan yün ıslatıldıktan sonra düz bir zemin üzerinde güçlü ve kuvvetli dört erkek tarafından bir gün devamlı ara vermeksizin ayaklarla yuvarlanarak dövülür. Dövülme işinden sonra rulo açılır. Düz bir zemin üzerinde kurutulmaya bırakılır. Yapılan keçe, evlerde üzerinde oturulmak için serilir. Bunun dışında dikdörtgen biçiminde dikilip soğuk havalarda çobanlara giydirilir.
 
 
 B) ÖRGÜCÜLÜK VE İŞLEMECİLİK          :
 
         Yöremizde çorap, eldiven, külah v.b gibi örgü işleri çok yaygındır. Ticaret amacıyla yapılan örgücülük son yıllarda büyük hız kazanmıştır.
 
 
         Çorap-Eldiven         :
            Çorap yapımında üç şişle başlanır. Çorabın yapılışı tahminen dört santime ulaştığı zaman şiş sayısı beşe çıkarılır. Çoraplar düz ve desenli olarak örülür. Her kadın bu işi becerir. Eldivenin örülmesi çorap örülmesi gibidir. Eldivenler tek tek ve beş parmaklı olarak örülür. Parmak uçlarında kullanılan siyah, beyaz ve bordo tonundadır. Bunun yanında parmak uçlarından çorap lastiğine kadar renkli ve motifli olan örgülerde vardır. Çoraptaki her renkte, her desende her motifte bir mesaj bir duygunun ifadesi vardır. Bu motiflerin kimisi yiğitliği, kimisi sevgiyi, kimisi sevinci ifade eder. Özellikle kış aylarında köyden kente gelmek zorunda kalan köylüler, şalvarlarının paçalarını da çoraplarının içine sokarak bu kordonla sıkı sıkıya bağlarlar. Bu şekilde hem karın çorabın içine girmesi önlenmiş olur, hem de seri bir yürüyüş için sportif bir kuşam sağlanmış olur. Ayrıca köy yerinde çalışırken, koyun güderken vazgeçilmez bir giyim unsurudur.
         Örülen çoraplar, günlük giyimin bir parçası olmakla birlikte, gelinlik kızların çeyizinde de önemli bir yer tutar.
 
         Parzun           :
            Yörenin ekonomik ve sosyal yaşam şartlarının gereği olarak kullanılan parzun kadınlar tarafından günlük işlerde sıkça kullanılmaktadır. Parzun, atkı ve çözgü ipliklerinin birbirinin arasından geçirilmesi ile yer tezgahında dokunur. Yün iplikten sıkı bir şekilde düz olarak dokunan parzunda siyah, beyaz ve kırmızı en çok kullanılan renklerdir. Üçgen halinde kenarları dikilir ve her iki ucuna birer tane kolun örülerek önden bağlanılır. Ayrıca kenarları çeşitli püskül ve süslerle güzelleştirilir.
         Yaylada süt tulumu taşımada, kırda çalı çırpı taşınmasında ve sırtta bebek taşınmasına kadar sırtta taşınabilecek küçük ağırlıklar için parzun kullanılır.
 
         At Heybesi    :
            Yer tezgâhlarında dokunan düz dokumalardır. Atların eyer arkasına takılır, ortasındaki açıklık eyerin arka çıkıntısına geçecek şekilde dokunur. Eyerin her bir tarafına bir göz halinde sarkan heybeler özel olarak işlenen püsküllerle süslenir. Binek atının eyerini süsleyen, atı ve binicisini ihtişamlı göstermeyi amaçlayan heybe, aynı zamanda işe giden kişinin günlük ihtiyaç malzemelerinin taşınması işini de görür.
FOTOĞRAF GALERİSİ